proportion setter
proportion setter

Power English

@powerenglish

Power English là trung tâm tiếng Anh chuyên về các chương trình học 1ON1 Coaching và lộ trình cá nhân hóa chuyên biệt cho những doanh nhân và người đi làm. Với phương châm "Lead The Future", chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực phát triển để giúp cho những học viên tự tin sử dụng tiếng Anh trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến đời sống.

Power English là trung tâm tiếng Anh chuyên về các chương trình học 1ON1 Coaching và lộ trình cá nhân hóa chuyên biệt cho những doanh nhân và người đi làm. Với phương châm "Lead The Future", chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực phát triển để giúp cho những học viên tự tin sử dụng tiếng Anh trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến đời sống.

Blackplanet logoSince 2023

Ho Chi Minh City, VN

1 followers

0 following

2 posts


Theo dõi Power English tại
https://www.linkedin.com/in/powerenglishcenter/
https://profiles.wordpress.org/powerenglishcenter/
https://www.pinterest.com/powerenglishcenter/
https://vimeo.com/powerenglishcenter
https://github.com/powerenglishcenter
https://telegra.ph/Power-English-06-30
https://en.gravatar.com/powerenglishcenter
https://www.flickr.com/people/powerenglishcenter/

Theo dõi Power English tại
https://www.linkedin.com/in/powerenglishcenter/
https://profiles.wordpress.org/powerenglishcenter/
https://www.pinterest.com/powerenglishcenter/
https://vimeo.com/powerenglishcenter
https://github.com/powerenglishcenter
https://telegra.ph/Power-English-06-30
https://en.gravatar.com/powerenglishcenter
https://www.flickr.com/people/powerenglishcenter/

Hi, this is Power English from Ho Chi Minh city, Viet Nam

Hi, this is Power English from Ho Chi Minh city, Viet Nam